Điều kiện ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

22/02/2021 10:25 AM

Để được ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Điều kiện ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

- Có đủ sức khỏe để làm việc được cơ sở khám sức khỏe chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh;

- Không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

Đối với cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ: Phải có đủ điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

(Theo khoản 1 Mục III Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP (được sửa đổi tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 03/2019/TT-BNV)).

>> Xem thêm: Mức lương đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn