03 trường hợp được miễn đóng đoàn phí công đoàn năm 2021

18/01/2021 11:34 AM

Đoàn viên công đoàn thuộc các trường hợp sau đây được miễn đóng đoàn phí công đoàn năm 2021.

03 trường hợp được miễn đóng đoàn phí công đoàn năm 2021

03 trưng hp đưc min đóng đoàn phí công đoàn năm 2021 (Ảnh minh họa)

(1) Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí;

(2) Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí;

(3) Đoàn viên công đoàn có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên.

Căn cứ:

- Khoản 6 Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

- Công văn 808/TLĐ ngày 06/8/2020.

>> Xem thêm: Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn