Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

File Word mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức mới nhất

04/12/2020 09:30 AM

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức hiện nay được áp dụng theo Mẫu tương án ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CPNghị định 115/2020/NĐ-CP.

1. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Khi đăng ký dự tuyển công chức, người đăng ký nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hiện nay được áp dụng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

File word mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Khi đăng ký dự tuyển viên chức, người đăng ký nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hiện nay được áp dụng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

File word mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,028

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn