Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Cán bộ, công chức cấp xã gồm những chức vụ, chức danh nào?

13/11/2020 15:05 PM

Chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được quy định cụ thể tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

CBCC cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã gồm những chức vụ, chức danh nào? (Ảnh minh hoạ)

Cán bộ cấp xã có các chức vụ gồm:

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP).

Công chức cấp xã có các chức danh gồm:

- Trưởng Công an;

- Chỉ huy trưởng Quân sự;

- Văn phòng – thống kê;

- Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

- Tài chính – kế toán;

- Tư pháp – hộ tịch;

+ Văn hóa – xã hội.

(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP).

Theo đó, Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008  quy định:

- Cán bộ cấp xã là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội;

- Công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn