Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2021 tại TP.HCM

13/11/2020 14:44 PM

BHXH TP.HCM có Công văn 563/BHXH-GĐ2 ngày 12/11/2020 thông báo danh sách cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT do các tỉnh, thành phố phát hành thẻ năm 2021.

Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2021 tại TP.HCM kèm theo Công văn 563/BHXH-GĐ2

Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2021 tại TP.HCM

Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2021 tại TP.HCM (Ảnh minh họa)

- Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến tỉnh: 04 cơ sở

Danh sách các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến tỉnh nhn đăng ký KCB ban đu cho ngưi tham gia BHYT năm 2021

- Các cơ sở KCB công lập tuyến quận, huyện: 55 cơ sở.

- Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến huyện: 72 cơ sở.

Xem chi tiết Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2021 tại TP.HCM được đính kèm theo Công văn Công văn 563/BHXH-GĐ2 ngày 12/11/2020.

Ghi chú: Người tham gia BHYT đăng ký KCB tại các cơ sở KCB tư nhân sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành đang áp dụng tại các cơ sở nhà nước.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn