Gỡ vướng chính sách thuế đối với hàng gia công cho doanh nghiệp

07/10/2020 08:47 AM

Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho các DN liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa NK gia công sản xuất XK.

Công chức Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Đ.N

Công ty TNHH MTV Takson Huế nêu gặp vướng trong việc xử lý thuế đối với hàng hóa NK để gia công sản phẩm XK. Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, các quy định, chính sách đối với nguyên liệu, vật tư linh kiện NK để gia công sản phẩm XK; hàng hóa NK để gia công, sản phẩm gia công theo hợp đồng, cơ sở gia công, thời hạn thông báo đã được quy định rõ tại Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Nghị định 134/2016/NĐ-CP; Nghị định 45/2016/NĐ-CPThông tư 39/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy.

- Đối chiếu với các quy định, chính sách hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp xác định DN có hợp đồng gia công; có cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện thông báo cơ sở gia công, sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan và thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan Hải quan; có nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK được sử dụng để gia công, sản xuất sản phẩm đã XK nhưng DN có hành vi không thông báo đúng thời hạn thông báo hợp đồng gia công lại khi thuế tổ chức, cá nhân khác gia công lại thì được miễn thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thông báo hợp đồng gia công không đúng thời hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH MTV Takson Huế đối chiếu các quy định với từng trường hợp cụ thể khi triển khai hoạt động để thực hiện.

Công ty TNHH May mặc thời trang Renaissance cũng nêu vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với DN chế xuất.

- Theo Tổng cục Hải quan, đối với trường hợp cụ thể trong việc xử lý thuế đối với DN chế xuất được áp dụng như sau:

Trường hợp DN chế xuất thuê DN chế xuất khác gia công thì hàng hóa đưa đi gia công tại DN chế xuất khác không thuộc đối tượng chịu thuế XNK. DN chế xuất nhận gia công cho DN chế xuất khác là quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các khu phi thuế quan với nhau nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Đối với trường hợp DN chế xuất nhận gia công cho DN nội địa, khi nhận lại sản phẩm đặt gia công từ DN chế xuất thì DN nội địa phải kê khai, nộp thuế NK theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trị giá tính thuế NK thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC, không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu mà DN nội địa đã đưa đi gia công tại DN chế xuất theo hợp đồng gia công.

Đồng thời, DN nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo giá tính thuế GTGT quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT- BTC.

Trường hợp hoạt động gia công của DN chế xuất thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ thì DN chế xuất hạch toán riêng và kế khai, nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt động gia công nêu trên với thuế suất thuế GTGT 10%.

Một số DN nội địa phản ánh vướng mắc khi thực hiện hợp đồng gia công XK khi thuê DN chế xuất gia công lại.

- Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý thuế đối với trường hợp DN nội địa có hợp đồng gia công XK thuê DN chế xuất gia công lại như sau: Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công và sản phẩm gia công XK của DN nội địa được miễn thuế XNK theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế XK, thuế, NK số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nếu đáp ứng quy định về cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp sản phẩm gia công XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế XK thì khi XK phải chịu thuế dối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm XK theo thuế suất của nguyên liệu, vật tư theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 nghị định 134/2016/NĐ-CP. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Trường hợp nguyên liệu, vật tư, linh kiện DN nội địa NK để gia công theo hợp đồng gia công được miễn thuế XK. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì không được miễn thuế XK theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Sản phẩm đặt gia công tại DN chế xuất NK trở lại nội địa thì DN nội địa phải kê khai, nộp thuế NK theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trị giá tính thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC. DN nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo giá tính thuế GTGT quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP không quy định hoàn thuế NK đối với trường hợp DN nội địa có hợp đồng gia công XK nhưng thuê DN chế xuất gia công.

Tuấn Kiệt

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn