Các đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

21/09/2020 13:45 PM

Theo quy định hiện hành, nhiều đối tượng sẽ được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển hoặc xét tuyển công chức.

Tuyển dụng công chức

Đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển, xét tuyển công chức (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định các đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức như sau:

(1) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

(2) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

(3) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 của kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn