08 khoản phụ cấp lương phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

17/09/2020 07:53 AM

Theo quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định bao gôm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cụ thể, 08 khoản phụ cấp lương sau đây sẽ phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;

- Phụ cấp trách nhiệm;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp thu hút;

- Các phụ cấp khác có tính chất tương tự (khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ).

Căn cứ pháp lý:

- Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Điều 30  Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 70,349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn