Triển khai hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

29/08/2020 15:27 PM

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các đơn vị hải quan: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Kiên Giang và một số ngân hàng thực hiện thống nhất các quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh quy định tại Thông tư 92/2019/TT-BTC.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Ảnh minh hoạ

Hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (gọi tắt là hệ thống) chưa đáp ứng được yêu cầu về tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 92/2019/TT-BTC. Do đó, trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện khoản 13 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC như sau:

Cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá tại quầy kiểm tra hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hoá. Trong đó, việc kiểm tra, đối chiếu xác định từng nội dung khớp đúng giữa thông tin ghi trên hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất cảnh với thông tin trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và các quy định về hàng hoá được hoàn thuế theo qy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC.

Đồng thời, kiểm tra thực tế hàng hoá đối với hàng hoá phải kiểm tra thực tế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Ghi kết quả kiểm tra; xác định hàng hoá, tính số tiền thuế GTGT cho người nước ngoài thực tế được hoàn theo quy định tại Điều 12 Thông tư 72/2014/TT-BTC; ký, đóng dấu xác nhận đã kiểm tra và hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Cập nhật thông tin về người nước ngoài, số tiền thuế GTGT người nước ngoài thực tế được hoàn vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh.

Đối với các ngân hàng, Tổng cục Hải quan đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC. Cụ thể, các ngân hàng thực hiện kiểm tra thẻ lên tàu bay, tàu biển; hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã được cơ quan Hải quan kiểm tra, đóng dấu xác nhận; ghi số hiệu, ngày tháng chuyến bay, chuyến tàu vào hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Trả tiền hoàn thuế cho người nước ngoài theo số tiền thuế GTGT người nước ngoài thực tế được hoàn do cơ quan Hải quan tính ghi trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, đồng thời ký tên, đóng dấu xác nhận đã thanh toán tiền hoàn thuế cho người nước ngoài lên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Sau đó, trả lại người nước ngoài thẻ lên tàu bay, tàu biển; lưu giữ hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Nụ Bùi

Theo Tổng cục Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 975

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn