Phân biệt 04 loại tội phạm trong Bộ luật hình sự 2015

19/06/2020 09:01 AM

Bộ luật Hình sự 2015 đã phân loại tội phạm theo 04 nhóm căn cứ vào vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; cụ thể như sau:

Loại tội phạm

Tính chất, mức độ nguy hiểm

Mức cao nhất của khung hình phạt

Tội phạm ít nghiêm trọng

Là tội phạm có tính chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội không lớn.

Phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

Tội phạm nghiêm trọng

Là tội phạm có tính chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội lớn.

Phạt từ trên 03 năm đến 07 năm tù.

Tội phạm rất nghiêm trọng

 

 

Là tội phạm có tính chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội rất lớn.

Phạt từ trên 07 năm đến 15 năm tù.

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Là tội phạm có tính chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội đặc biệc lớn.

Phạt từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 85,911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn