Gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT: Một số điểm cần lưu ý

29/05/2020 09:22 AM

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó đã quy định đối tượng áp dụng đối với việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, DN trong quá trình triển khai, Cục Thuế Hà Nội lưu ý một số nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT.

Theo đó về gia hạn nộp thuế TNDN: Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của DN, tổ chức là người nộp thuế TNDN thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

Nguyên tắc xác định số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 được gia hạn không bao gồm: số thuế TNDN tạm nộp theo quý theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế TNDN phải nộp thì số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra. Trường hợp DN có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của DN.

Về gia hạn nộp thuế GTGT: theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP số thuế GTGT phải nộp được gia hạn nộp thuế bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Kho bạc nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các khoản thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT./.

Trung Kiên

Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn