04 nhóm giáo viên không cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

08/04/2020 14:41 PM

Theo quy định tại Luật Viên chức và các văn bản về chức danh nghề nghiệp giáo viên thì các giáo viên mỗi cấp học phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng đã được bổ nhiệm.

Tuy nhiên, với 04 nhóm giáo viên sau đây thì không cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng vẫn đủ chuẩn:

(1) Giáo viên mầm non hạng IV

(2) Giáo viên tiểu học hạng IV

(3) Giáo viên trung học cơ sở hạng III

(4) Giáo viên trung học phổ thông hạng III.

Đối với 08 nhóm giáo viên còn lại sẽ yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, tức khi giáo viên có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thuộc 08 nhóm này thì phải tham gia học để có chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của chức danh (Xem chi tiết tại đây).

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015;

- Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015;

- Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015;

- Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,202

Các tin khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn