Nghỉ hưu trước tuổi có được cộng thêm phụ cấp không?

31/01/2020 08:40 AM

Bà Minh Nga (TP Hồ Chí Minh) hỏi, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại 15 năm trở lên, thì ngoài quyền lợi được nghỉ hưu sớm, khi tính lương hưu có được cộng thêm khoản phụ cấp nào khác vào lương hưu không hay vẫn tính lương hưu như người làm công việc bình thường?

Về vấn đề này, BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Người lao động có 15 năm trở lên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, theo quy định nam từ đủ 55 tuổi trở lên nữ từ đủ 50 tuổi trở lên được nghỉ hưu trước tuổi; khi tính lương bình quân để làm cơ sở để tính lương hưu căn cứ vào quá trình tham gia đóng BHXH được ghi nhận trên sổ BHXH của người lao động và cách tính lương hưu theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quy định của Luật BHXH năm 2014 không có cộng thêm khoản phụ cấp nào khác vào lương hưu cho người lao động động nghỉ hưu trước tuổi khi làm công việc nặng nhọc, độc hại.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn