12 loại Huy hiệu Đảng và mức tiền thưởng kèm theo trong năm 2020

01/07/2020 15:16 PM

Theo Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016, những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên sẽ được tặng Huy hiệu Đảng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Hiện nay, mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015.

Do chưa thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 01/7/2020, nên mức tiền thưởng kèm theo từng loại Huy hiệu Đảng tiếp tục được tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cụ thể như sau:

Huy hiệu Đảng

Mức tặng thưởng kèm theo

Mức tiền thưởng (đồng)

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5 lần mức tiền lương cơ sở

2.200.000

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0 lần mức tiền lương cơ sở

3.000.000

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0 lần mức tiền lương cơ sở

4.500.000

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5 lần mức tiền lương cơ sở

5.200.000

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0 lần mức tiền lương cơ sở

7.500.000

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0 lần mức tiền lương cơ sở

8.900.000

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0 lần mức tiền lương cơ sở

11.900.000

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0 lần mức tiền lương cơ sở

14.900.000

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0 lần mức tiền lương cơ sở

22.400.000

Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng trăm nghìn đồng tiền Việt Nam.

Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về mức hưởng tiền thưởng Huy hiệu 85, 90 năm tuổi Đảng. Tuy nhiên, Quy định 29-QĐ/TW có nêu: Tặng phẩm kèm theo đối với đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và các hình thức khen thưởng khác trong Đảng được quy định thống nhất, nguồn kinh phí được trích từ quỹ khen thưởng chung của các địa phương, ngành hoặc một phần từ tài chính đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 99,174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn