Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải có giấy phép

06/01/2020 14:11 PM

Các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam phải có “Giấy phép kinh doanh”.

Công ty Luật TNHH Asia Legal đại diện cho 1 nhà đầu tư nước ngoài dự định thực hiện hoạt động dịch vụ TMĐT tại Việt Nam.

Cụ thể, nhà đầu tư sẽ lập website để cung cấp dịch vụ trung gian TMĐT tương tự như: Tiki, Lazada, Shopee,... theo hình thức nhà đầu tư sẽ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua nghiên cứu quy định của pháp luật, Công ty thấy rằng hoạt động kinh doanh dịch vụ TMĐT của nhà đầu tư hiện nay chưa có quy định tại Biểu cam kết WTO của Việt Nam và theo quy định của pháp luật về đầu tư (Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với dịch vụ TMĐT hiện nay pháp luật Việt Nam đã có quy định về hoạt động dịch vụ này, cụ thể tại Điều 2 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT có quy định về đối tượng áp dụng: Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam.

Công ty hiểu rằng, hoạt động dịch vụ của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện theo Nghị định nêu trên và khi nhà đầu tư nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện để kinh doanh trong lĩnh vực này sẽ không phải lấy ý kiến của các Bộ quản lý chuyên ngành (Bộ Công Thương).

Công ty Luật TNHH Asia Legal hỏi, doanh nghiệp hiểu như vậy có đúng hay không?

Về vấn đề này, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo thông tin do Công ty cung cấp, Công ty đang đại diện cho 1 tổ chức kinh tế từ Malaysia với dự định thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam. Như vậy, Công ty cần thực hiện các quy định sau:

Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điểm h, Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mạiLuật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam phải có “Giấy phép kinh doanh”.

Cũng theo Nghị định này, tại Điều 8, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

Về hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về TMĐT, trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT là đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử thông qua Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT www.online.gov.vn.

Hướng dẫn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT được quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử.

Như vậy, Công ty cần thực hiện thủ tục hành chính với Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính khi có hoạt động đầu tư nước ngoài đối với dịch vụ TMĐT để có Giấy phép kinh doanh; sau đó thực hiện đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT với Bộ Công Thương.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn