Nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất như thế nào?

30/12/2019 08:26 AM

Tại dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã có những quy định cụ thể về việc nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất.

Thời hạn nộp hồ sơ xác định tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất.

Theo đó, về địa điểm nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất, theo hướng dẫn tại dự thảo, người sử dụng đất thực hiện nộp hồ sơ sử dụng đất đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông.

Thời hạn nộp hồ sơ xác định tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ khai tiền sử dụng đất theo quy định của cơ chế một cửa liên thông, đồng thời gửi kèm các loại giấy tờ, tài liệu sau: văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật; tài liệu, giấy tờ liên quan đến các khoản được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

Thông báo tiền sử dụng đất: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông có trách nhiệm chuyển hồ sơ tiền sử dụng đất và Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cơ quan thuế.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, cơ quan thuế (cục thuế hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý thuế) xác định và ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho người sử dụng đất để nộp tiền thuê đất và thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp hồ sơ tiền thuê đất có khoản được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, thì cơ quan tài chính trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan tài chính phải xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp và gửi đến cơ quan thuế.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ theo quy định của pháp luật do cơ quan tài chính chuyển đến, cơ quan thuế (cục thuế hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý thuế) xác định và ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho người sử dụng đất để nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp người sử dụng đất có đơn ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thì sau khi cơ quan thuế ban hành thông báo tiền sử dụng đất, cơ quan thuế thực hiện thu hồi thông báo và theo dõi riêng nghĩa vụ tiền sử dụng đất của người sử dụng đất.

Khi người nộp thuế thực hiện thanh toán nợ tiền sử dụng đất, cơ quan thuế làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân và ban hành thông báo thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn