Không xuất trình thẻ BHYT có được thanh toán chi phí chữa bệnh?

18/12/2019 17:05 PM

Trường hợp đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT thì phần chi phí bệnh nhân đã thanh toán trước đó không thuộc phạm vi thanh toán lại theo quy định.

Nếu bệnh viện từ chối thanh toán BHYT do thẻ bị mờ thì bệnh viện phải có trách nhiệm hướng dẫn đổi thẻ BHYT kịp thời

Bà Nguyễn Dung (tỉnh Lâm Đồng) có thẻ BHYT là thân nhân của công an nhân dân, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm y tế TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 13/6/2019 bà Dung bị ốm cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng, do thẻ BHYT bị mờ nên bà không dùng thẻ BHYT mà thanh toán trực tiếp tiền viện phí có lấy hóa đơn.

Bà Dung hỏi, bà có được thanh toán lại số tiền viện phí đã đóng không? Nếu được thì nộp hồ sơ thanh toán tại đâu?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Nam trả lời như sau:

Do bà Dung không nêu rõ khi cấp cứu tại Bệnh viện bà có trình thẻ BHYT hay không, trường hợp bà không trình thẻ BHYT thì căn cứ Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; căn cứ Điểm b Khoản 1 của Công văn số 141/BHXH-CSYT ngày 11/1/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn về việc thanh toán trực tiếp khám chữa bệnh BHYT, trường hợp của bà đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT thì phần chi phí bà đã thanh toán trước đó không thuộc phạm vi thanh toán lại theo quy định.

Trường hợp bà có trình thẻ BHYT nhưng Bệnh viện từ chối thanh toán BHYT do thẻ bị mờ thì Bệnh viện phải có trách nhiệm hướng dẫn bà đổi thẻ BHYT kịp thời để bà được hưởng quyền lợi BHYT trước khi ra viện. Trường hợp bà đã phải thanh toán viện phí thì bà cần liên hệ BHXH gần nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,247

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn