Có 2 sổ BHXH thì giải quyết thế nào?

12/12/2019 11:43 AM

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới.

Theo phản ánh của ông Trung Kiên, sổ BHXH của ông bị sai ngày sinh nên ông xin cấp lại. Trong thời gian chờ cấp lại sổ BHXH, ông Kiên tra cứu thì thấy ông có 2 sổ BHXH, 1 sổ có mã số cũ đã đúng ngày sinh, còn 1 sổ có mã số mới.

Hiện tại, công ty mới đóng BHXH cho ông theo sổ BHXH mới trong khi ông không nhận được sổ này. Ông Kiên hỏi, ông phải làm thế nào để đảm bảo quyền lợi của mình?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới”.

Hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo sổ BHXH đã được cấp và nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang tham gia BHXH hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH để được gộp sổ BHXH.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn