Quy định bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng

05/12/2019 10:20 AM

Ông Phạm Văn Trọng (Hà Nội) hỏi: Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP, hợp đồng thi công xây dựng công trình ký kết giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ thì việc ngân hàng phát hành thư bảo lãnh bảo hành mà người thụ hưởng là nhà thầu chính còn người yêu cầu bảo lãnh là nhà thầu phụ thì có phù hợp với quy định pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, quan hệ bảo lãnh bảo hành sản phẩm xây dựng là của bên giao thầu với bên nhận thầu. Bên giao thầu là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư, là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Bên nhận thầu có thể là liên danh các nhà thầu.

Do nội dung câu hỏi của ông Phạm Văn Trọng chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, trường hơp hợp đồng trong nội dung câu hỏi thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng được quy định tại Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì việc ngân hàng phát hành thư bảo lãnh bảo hành mà người thụ hưởng là nhà thầu chính, còn người yêu cầu bảo lãnh là nhà thầu phụ là phù hợp.

Nhà thầu chính phải có trách nhiệm bảo đảm bảo hành theo hợp đồng thầu chính với Chủ đầu tư đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn