Làm thế nào để thanh toán BHYT trực tiếp khi đã mất bản gốc hóa đơn đỏ?

04/12/2019 14:20 PM

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, BHXH vẫn thực hiện giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho người mất hóa đơn đỏ...

Mất hóa đơn đỏ, người tham gia BHYT vẫn được thanh toán chi phí KCB BHYT

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH Tp. Hà Nội thực hiện giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho những trường hợp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT không có bản gốc hóa đơn giá trị gia tăng do người bệnh làm thất lạc bản gốc hóa đơn giá trị gia tăng, đã được cơ sở KCB cấp lại bản sao hóa đơn giá trị gia tăng có đóng dấu của cơ sở KCB.

Cụ thể việc thực hiện như sau:

Người bệnh đề nghị thanh toán trực tiếp nộp bản sao liên 1 của hóa đơn đã mất, trên bản sao hóa đơn phải có ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cơ sở KCB kèm theo biên bản giữa cơ sở KCB và bệnh nhân về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ thanh toán trực tiếp.

Đồng thời, có đơn trình bày việc mất hóa đơn thanh toán chi phí KCB BHYT bản gốc và cam kết chỉ đề nghị thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH một lần duy nhất bằng hóa đơn bản sao. Trong trường hợp tìm được hóa đơn bản gốc, bệnh nhân sẽ có trách nhiệm nộp lại cho cơ quan BHXH và không đề nghị thanh toán lần 2.

Đối với BHXH các quận, huyện, thị xã – nơi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra và xác nhận chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp có hóa đơn bệnh nhân báo mất, đồng thời chuyển hồ sơ để BHXH Thành phố (Phòng Giám định BHYT 2) thẩm định và lập mẫu C78-HD. Việc thực hiện chi trả cho người bệnh khi hồ sơ được BHXH Thành phố phê duyệt.

BHXH huyện khi nhận và thẩm định hồ sơ thanh toán trực tiếp phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu với danh sách các bệnh nhân đã thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn bản sao theo Thông báo của BHXH Thành phố, đảm bảo không thanh toán trùng lắp chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT.

Phòng Giám định BHYT 2 cần thực hiện rà soát, kiểm tra và lập Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo BHXH Thành phố về việc thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân bằng hóa đơn bản sao (trong Tờ trình xác nhận chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp có hóa đơn bệnh nhân báo mất, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm theo dõi đảm bảo hóa đơn đã mất chỉ được thanh toán 1 lần duy nhất).

Đồng thời, lập bảng thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT (Mẫu số C78-HD) chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính thẩm định. Nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp được phê duyệt từ phòng Kế hoạch – Tài chính chuyển cho BHXH huyện thực hiện chi trả cho người bệnh.

Bên cạnh đó, theo dõi và Thông báo danh sách các bệnh nhân đã được thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn bản sao trong năm ngay khi có phát sinh, gửi phòng Kế hoạch – Tài chính và BHXH huyện để kiểm tra, đối chiếu khi nhận hồ sơ và khi thẩm định, đảm bảo tránh thanh toán trùng.

Phòng Kế hoạch – Tài chính nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp từ phòng Giám định BHYT 2, thẩm định, trình ký lãnh đạo BHXH Thành phố. Sau đó, thực hiện chi trả cho bệnh nhân với các hồ sơ do BHXH Thành phố tiếp nhận. Chuyển hồ sơ đã hoàn thiện cho Phòng Giám định BHYT 2 nếu hồ sơ do BHXH huyện tiếp nhận. Khi thẩm định hồ sơ thanh toán trực tiếp phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu với danh sách các bệnh nhân thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn bản sao theo Thông báo của BHXH Thành phố, đảm bảo không thanh toán trùng lắp chi phí KCB cho người tham gia BHYT.

Uyên Vũ

Theo Báo Giao thông

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn