Thời gian được tính là đã đóng BHXH đối với cán bộ xã

23/11/2019 14:08 PM

Ông Chu Viết Tân (Quảng Ninh) là Phó Ban Tài chính xã từ tháng 2/1992 đến tháng 12/1997. Từ tháng 1/1998 đến tháng 3/2002, ông là kế toán ngân sách xã. Từ 4/2002 đến nay, ông làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND xã.

Cán bộ xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí thì được tính là thời gian đã đóng BHXH

Ông Tân hỏi, thời gian ông làm Phó Ban Tài chính xã từ tháng 2/1992 đến tháng 12/1997 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì “cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH”.

Vì vậy, ông Tân lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) kèm theo: Hồ sơ, lý lịch gốc của cá nhân; các giấy tờ liên quan chứng minh thời gian làm việc ở xã (danh sách, Quyết định phân công, Quyết định hưởng sinh hoạt phí…) nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,919

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn