Hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

22/11/2019 08:52 AM

Ngày 08/11/2019, Bộ Xây dựng có Công văn 350/BXD-HĐXD hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Công văn 350/BXD-HĐXD ngày 08/11/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì: "chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng 2014.

Do đó, các cá nhân được giao lập hồ sơ thiết kế công trình xây dựng, lập dự toán xây dựng công trình nếu không đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Luật Xây dựng 2014 không quy định cá nhân làm công tác thẩm định tại cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do đó, tùy theo yêu cầu vị trí việc làm và quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức có thể yêu cầu về tuyển dụng lao động theo từng vị trí phù hợp với nhu cầu của mình.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 Luật Xây dựng 2014 thì chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng.

Do đó, để tham gia thiết kế xây dựng công trình mạng viễn thông cố định mặt đất (loại công trình thông tin truyền thông) thì Quý Công ty phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại khoản 20 và khoản 28 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 350/BXD-HĐXD ngày 08/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn