Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường

21/11/2019 15:27 PM

Công ty của bà Hoàng Thị Minh Hương (Hà Nội) có ngành nghề chính là buôn bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy nông nghiệp, đến nay chưa có hồ sơ môi trường.

Bà Hương hỏi, công ty bà có cần phải thực hiện đề án bảo vệ môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường không? Ngành nghề kinh doanh của công ty không nằm rõ trong các mục của đề án hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực môi trường thì các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ tùy thuộc vào tính chất, quy mô và lượng phát thải thì phải đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Khoản 1, Điều 12 và Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (đã được sửa đổi tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường).

Do bà Hương không cung cấp đầy đủ thông tin về tính chất, quy mô và khối lượng chất thải phát sinh của dự án nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục nào về môi trường.

Đề nghị bà căn cứ vào tính chất, quy mô và khối lượng chất thải phát sinh của dự án, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành làm cơ sở xác định thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hay đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn