Thanh toán hợp đồng trọn gói bằng đúng giá ghi trong hợp đồng

05/11/2019 14:18 PM

Công ty bà Nguyễn Thị Kim Thi (Cần Thơ) dự thầu gói thầu xây lắp, trúng thầu với giá dự thầu thấp nhất và đã ký hợp đồng giá trị 3 tỷ đồng theo quyết định trúng thầu của chủ đầu tư.

Tuy nhiên trong quá trình thi công (chưa thanh toán đợt) thì phía chủ đầu tư đã phát hiện giá trị hợp đồng giảm 200 triệu đồng so với giá hợp đồng đã ký.

Bà Thi hỏi, chủ đầu tư xử lý cắt giảm giá trị còn lại so với hợp đồng là 2,8 tỷ đồng có đúng không? Đồng thời thanh toán theo khối lượng thực tế có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Do trong câu hỏi của bà Thi không đề cập đến loại hợp đồng nên không có đủ cơ sở để trả lời.

Liên quan đến hợp đồng trọn gói, theo quy định tại Điểm a, d; Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

Theo đó, trường hợp gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì việc thanh toán cho nhà thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,798

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn