Thẩm quyền xác nhận đối tượng và thực trạng về nhà ở

02/11/2019 11:42 AM

Pháp luật về nhà ở không quy định về trường hợp UBND xã chỉ có Chủ tịch, chưa có Phó Chủ tịch thì Chủ tịch có được xác nhận cho chính bản thân mình hay không.

Theo phản ánh của ông Chế Đình Pháp (Thanh Hóa), căn cứ Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở.

Hiện nay, nhiều địa phương đang triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp sáp nhập các xã không đủ điều kiện, một số xã thuộc diện sáp nhập, do đó bộ máy lãnh đạo UBND xã không được kiện toàn kịp thời, cụ thể có xã khuyết Chủ tịch UBND, có xã khuyết chức danh Phó Chủ tịch UBND xã.

Ông Pháp hỏi, vậy khi Chủ tịch UBND xã thuộc đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội nhưng xã khuyết chức danh Phó Chủ tịch UBND xã do thuộc đề án sáp nhập xã thì thẩm quyền ký xác nhận trên Mẫu 03 Thông tư số 20/2016/TT-BXD do chính bản thân Chủ tịch UBND xã xác nhận cho mình có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về nhà ở chỉ quy định về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP) và mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (Điều 10 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Theo đó, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP được áp dụng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD và phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận (ký tên, đóng dấu).

Pháp luật về nhà ở không quy định về trường hợp UBND xã chỉ có Chủ tịch, chưa có Phó Chủ tịch thì Chủ tịch có được xác nhận cho chính bản thân mình hay không.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,235

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn