Phải có chứng chỉ xây dựng phù hợp khi thi công công trình

12/10/2019 07:49 AM

Theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, công ty phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với hạng phù hợp khi tham gia thi công xây dựng công trình.

Công ty ông Trần Tất Quyết (Nam Định) đang thi công xây dựng công trình, nhưng chưa đủ điều kiện để xin cấp hạng năng lực.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng: "Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau theo quy định của Thông tư này. Tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều này đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó", nhưng nay Thông tư này đã hết hiệu lực bởi Thông tư 08/2018/TT-BXD.
Ông Quyết hỏi, vậy công ty ông có được thi công những công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật nữa không hay phải có hạng năng lực mới được dự thầu?

Đối với những công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xử lý điểm đen đối với đường giao thông thì cách xác định cấp công trình thuộc cấp mấy?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì công ty phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với hạng phù hợp khi tham gia thi công xây dựng công trình.

Việc xác định cấp công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,439

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn