Trường hợp nào được điều chỉnh thiết kế xây dựng?

25/09/2019 13:56 PM

Ông Thanh Phong (Bình Dương) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc liên quan thay đổi thiết kế một số vị trí trong quá trình thi công công trình mương thoát nước.

Theo phản ánh của ông Thanh Phong, dự án xây dựng tuyến mương thoát nước gồm 3 gói thầu. Trong đó, gói thầu XL01 dài 800m do Sở chuyên ngành thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và kiểm tra công tác thi công nghiệm thu.

Do gói thầu không có lập khảo sát địa chất nên trong quá trình thi công đào móng đến cao độ đáy thiết kế gặp đất yếu, chủ đầu tư mời các bên liên quan trong đó có Sở chuyên ngành cùng thống nhất cho nâng cao độ đáy thiết kế một số vị trí bảo đảm đặt móng mương bê tông cốt thép không phải xử lý móng khi gặp đất yếu (do thi công vào mùa mưa, lớp đất đến cao trình thiết kế đặt đáy móng là đất cát pha bùn, trên lớp đất cát dày gần 1m).

Trong quá trình thi công (thi công mùa mưa), đơn vị tư vấn giám sát cùng đơn vị thi công tự động nâng cao độ điều chỉnh suốt chiều dài 400m tuyến. Khi chủ đầu tư phát hiện có đề nghị tư vấn thiết kế kiểm tra lại cao độ để tính toán xem độ dốc thoát nước có bảo đảm theo thiết kế ban đầu không và tư vấn thiết kế kết luận vẫn bảo đảm.

Gói thầu thi công hoàn thành vận hành tốt, bảo đảm tiêu thoát nước không gây sụt lún móng, tuy nhiên trắc dọc thoát nước thi công sai lệch so với hồ sơ thiết kế ban đầu.

Ông Phong hỏi, để gói thầu được nghiệm thu đúng quy định về pháp lý, chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan có thể đề nghị đơn vị thi công đo vẽ và lập hồ sơ hoàn công theo thực tế được không hay phải trình xin điều chỉnh thiết kế để có cơ sở lập bản vẽ hoàn công?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình được quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13:

“Điều 84. Điều chỉnh thiết kế xây dựng

1. Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng;

b) Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.

2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này”.

Thiết kế xây dựng công trình đã được Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định và kiểm tra công tác thi công nghiệm thu. Đề nghị ông Phong liên hệ Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tại địa phương để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 27,579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn