Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

18/09/2019 13:56 PM

Theo phản ánh của bà Trần Thị Thanh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp để trồng cây trên diện tích đất đã được giao hoặc các dự án đầu tư xây dựng công trình trong quá trình thực hiện có dư thừa lượng đất, đá, cát có nhu cầu bán cho các công trình xây dựng trên địa bàn.

Ví dụ, phương án cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp trồng cây cao su, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp khoảng 9.681,87m3; dự án xây dựng trạm y tế có tận thu đất (hoặc cát) san lấp khoảng 1.000 m3 (2 cơ sở nêu trên đều không thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

Bà Thanh hỏi, các dự án nói trên thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay được miễn làm thủ tục môi trường?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời bà Thanh như sau:

Hoạt động khai thác đất, đá, cát phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp để trồng cây trên diện tích đất đã được giao hoặc các dự án đầu tư xây dựng công trình trong quá trình thực hiện có dư thừa lượng đất, đá, cát có nhu cầu bán cho các công trình xây dựng trên địa bàn phải thực hiện Luật Khoáng sản, được cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo quy định.

Căn cứ quy định của Nghị định 40/2019/NĐ-CP, dự án đầu tư xây dựng có san lấp hồ, ao, đầm, phá có diện tích dưới 05 ha tại đô thị, khu dân cư hoặc dưới 10ha tại các vùng khác đối với hồ, ao, đầm, phá (mục 2 Phụ lục II), Dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ có diện tích khu vực nạo vét dưới 10 ha hoặc có tổng khối lượng nạo vét dưới 100.000 m3 (mục 4 Phụ lục II) và Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự của các dự án trên (mục 107 Phụ II) thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn