Sẽ nghiên cứu sửa quy định về thu phí chứng thực

18/09/2019 07:43 AM

Căn cứ Khoản 4, Điều 20 Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, đề xuất phương án sửa Thông tư 202/2016/TT-BTCThông tư 226/2016/TT-BTC phù hợp quy định tại Nghị định 116/2018/NĐ-CP.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Gia Lai, tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định không thu phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản và phí đăng ký giao dịch bảo đảm. Tuy nhiên, nội dung này chưa được hướng dẫn tại các Thông tư thu phí liên quan.

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri tỉnh Gia Lai như sau:

Tại Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP quy định: “Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này không phải nộp các lệ phí sau: Lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm”.

Căn cứ Luật Phí và lệ phí; Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ- CP, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã ban hành 2 Thông tư thu phí theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Tại Điều 5 Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định: “Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phải nộp phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản”.

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 9/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 202/2016/TT-BTC đã quy định đối tượng được miễn phí gồm: “Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp”.

Ngày 7/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ- CP. Tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP đã sửa đổi Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP như sau:

“Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này không phải nộp phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại phòng công chứng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm”.

Vì vậy, cần nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 202/2016/TT-BTC và Thông tư số 226/2016/TT-BTC để bảo đảm thống nhất với quy định tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 Luật Phí và lệ phí thì các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm kiến nghị với Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Căn cứ Khoản 4, Điều 20 Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10520/BTC-CST ngày 9/9/2019 đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, đề xuất phương án sửa đổi Thông tư số 202/2016/TT-BTC và Thông tư số 226/2016/TT-BTC phù hợp quy định tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP.

Khi nhận được đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 202/2016/TT-BTC và Thông tư số 226/2016/TT-BTC theo thẩm quyền.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn