Điều kiện cung cấp dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

09/09/2019 07:56 AM

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tư vấn cho người lao động tìm việc làm ngoài nước theo hình thức hợp đồng cá nhân, và người lao động muốn đi làm việc theo hình thức này thì thực hiện theo quy định của pháp luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo phản ánh của Công ty Luật TNHH IPIC (Hà Nội), Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định phạm vi hoạt động của công ty dịch vụ việc làm gồm: “b) Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước”.

Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động gồm: “a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động”.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH IPIC đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ việc làm có được cung cấp dịch vụ tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 và Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức“hợp đồng cá nhân” theo quy định Khoản 4, Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không? Nếu không thì tại sao, căn cứ vào quy định pháp luật nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2012Luật Việc làm năm 2013 về việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Như vậy, “người sử dụng lao động” quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP là người sử dụng lao động được thành lập, hoạt động ở Việt Nam theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 và Luật Việc làm 2013.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP thì doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được:

- Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước.

- Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động.

Như vậy, hoạt động “tư vấn”, “giới thiệu” việc làm quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP không bao gồm việc doanh nghiệp tìm kiếm việc làm ngoài nước cho người lao động để tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Việc doanh nghiệp muốn cung ứng, giới thiệu, tuyển lao động Việt Nam cho người sử dụng lao động ở nước ngoài sử dụng thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tư vấn cho người lao động tìm việc làm ngoài nước theo hình thức hợp đồng cá nhân, và người lao động muốn đi làm việc theo hình thức này thì thực hiện theo quy định của pháp luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,855

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn