Tiêu chuẩn giáo viên bậc tiểu học

16/08/2019 07:58 AM

Trường hợp dự tuyển giáo viên bậc tiểu học, cá nhân phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trong đó về tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tiểu học hoặc Trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy.

Theo phản ánh của ông Lưu Tấn Tỵ (Ninh Thuận), căn cứ Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015, tại Khoản 2, Điều 4 quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên.

Tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

Ông Tỵ hỏi, giáo viên được đào tạo chuyên ngành thể dục-thể thao phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có đủ tiêu chuẩn để dự tuyển vào dạy chuyên thể dục ở bậc tiểu học không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Việc tuyển dụng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đồng thời bảo đảm đối tượng đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ các yêu cầu tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị tuyển dụng.

Theo đó, trường hợp dự tuyển giáo viên bậc tiểu học, cá nhân phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ (trong đó, về tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn: phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tiểu học hoặc Trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy) tương ứng theo nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị tuyển dụng.

Riêng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ là để áp dụng đối với trường hợp tuyển dụng giá

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn