Đối tượng và điều kiện không chịu phí sử dụng đường bộ

09/08/2019 14:02 PM

Bà Đào Mai Lệ (Hà Nội) hỏi: Xe ô tô bị kê biên do Cơ quan Thi hành án thu giữ, không sử dụng trong thời gian 3 năm thì có bị truy thu phí đường bộ và đăng kiểm không?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Quy định về mức thu, chế độ thu, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đã được Bộ Tài chính quy định thực hiện tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, cụ thể:

- Về đối tượng chịu phí, không chịu phí sử dụng đường bộ được quy định tại Điều 2 của Thông tư 293/2016/TT-BTC.

- Về quy định hồ sơ, điều kiện để được trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp được quy định tại Điều 9 của Thông tư 293/2016/TT-BTC.

Theo các quy định nêu trên, đề nghị bà Đào Mai Lệ xem xét điều kiện xác định xe dừng lưu hành đảm bảo điều kiện được trả lại, bù trừ phí đã nộp (không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian được xác định) thì phải có thủ tục đầy đủ: Có Đơn xin dừng lưu hành, kèm theo hồ sơ theo quy định gửi cho Sở Giao thông vận tải nơi quản lý. Ngày Sở Giao thông vận tải xác nhận vào đơn đề nghị nghỉ lưu hành và trường hợp đủ điều kiện thì được lập Biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ theo mẫu tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC, là căn cứ xác định thời gian tạm dừng lưu hành, để xét trường hợp không chịu phí.

Không đủ các nội dung và hồ sơ theo quy định, thì không đủ cơ sở và điều kiện để được xét thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn