Trường hợp nào nhà thầu có quyền chấm dứt hợp đồng?

29/07/2019 15:52 PM

Theo phản ánh của ông Đỗ Viết Hùng (Quảng Bình), liên danh nhà thầu A-B trúng thầu và thực hiện hợp đồng xây dựng công trình cầu, giá trị 40 tỷ đồng. Thành viên đứng đầu liên danh là công ty A đảm nhận 54% giá trị hợp đồng; công ty B đảm nhận 46% giá trị hợp đồng.

Quá trình thi công do mặt bằng mố cầu phía công ty A đảm nhận chưa giải phóng được nên công ty A không thể triển khai thi công được. Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã điều chuyển một phần khối lượng từ công ty A sang cho công ty B (công ty B sử dụng mặt bằng của công ty B nên làm được). Sau khi điều chuyển, công ty A đảm nhận 49% giá trị hợp đồng; công ty B đảm nhận 51% giá trị hợp đồng.

Để thuận lợi cho việc thi công liên danh nhà thầu công ty A và công ty B đề nghị chủ đầu tư cho phép thay đổi thành viên đứng đầu liên danh từ công ty A sang cho công ty B đảm nhận (công ty B đủ năng lực).

Ông Hùng hỏi, việc thay đổi thành viên đứng đầu liên danh trong trường hợp như trên có đúng quy định của pháp luật không? Nếu đúng (hoặc không đúng) thì căn cứ vào các quy định của pháp luật nào?

Hết thời hạn hợp đồng mà mặt bằng vẫn chưa giải phóng được thì công ty A có quyền chấm dứt hợp đồng với chủ đầu tư hay không? Nếu được thì chủ đầu tư xử lý như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định thành viên đứng đầu liên danh phải căn cứ vào các tiêu chí, yêu cầu của hồ sơ mời thầu về thành viên đứng đầu liên danh và thỏa thuận liên danh giữa các bên.

Việc chấm dứt hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 145 Luật Xây dựng năm 2014.

Do nội dung hỏi của ông Hùng chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Điều 1 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc chấm dứt hợp đồng xây dựng còn được quy định tại Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Đề nghị ông Hùng căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện cho phù hợp.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,012

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn