Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Học chuyển đổi có được cấp chứng chỉ điều dưỡng?

26/07/2019 10:17 AM

Ông Năng Tăng Thịnh (Ninh Thuận) có văn bằng chuyên môn y sĩ và chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng, vậy ông có được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng không?

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Theo quy định tại Tiết b, Mục 11, Phụ lục 4b Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Những người có văn bằng chuyên môn y sĩ (đa khoa, sản nhi, y học cổ truyền) có thời gian hành nghề điều dưỡng ít nhất 12 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 1/1/2012 được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng.

Theo Thông báo số 968/TB-BYT ngày 6/9/2017 của Bộ Y tế về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT lĩnh vực y, dược cổ truyền: Đối với y sĩ đã học chuyển đổi sang điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng.

Như vậy, trường hợp ông Năng Tăng Thịnh có văn bằng chuyên môn y sĩ và chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn