Thủ tục thay đổi chủ tài khoản của Ban quản trị chung cư

17/07/2019 07:45 AM

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Nghệ An), Ban Quản trị chung cư Tân Thịnh được thành lập và có quyết định của UBND TP. Vinh từ tháng 3/2017. Nay Trưởng ban Quản trị chung cư chuyển chỗ ở và đã ủy quyền cho Phó Ban điều hành hoạt động.

Bà Tâm hỏi, muốn thay đổi chủ tài khoản của chung cư tại ngân hàng thì cần thực hiện những thủ tục gì (tài khoản chung cư mở tại Vietcombank - chi nhánh Vinh)?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/2/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) quy định như sau:

- Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện (Khoản 3, Điều 3).

- Chủ tài khoản thanh toán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin liên quan về mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Thông báo kịp thời và gửi các giấy tờ liên quan cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản khi có sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán… (Điểm đ, Khoản 2, Điều 5).

Căn cứ các quy định trên, chủ tài khoản thanh toán của Ban quản trị chung cư Tân Thịnh chính là Ban quản trị chung cư Tân Thịnh. Trưởng ban quản trị chung cư là người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

Do đó, trường hợp có sự thay đổi Trưởng ban quản trị chung cư, Ban quản trị chung cư cần tiến hành các thủ tục thay đổi Trưởng ban quản trị chung cư.

Sau khi hoàn thành việc thay đổi Trưởng ban, Ban quản trị chung cư gửi ngân hàng (nơi mở tài khoản thanh toán) các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi người đại diện hợp pháp để thực hiện việc cập nhật thông tin về người đại diện hợp pháp mới theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,509

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn