Báo cáo đánh giá môi trường là căn cứ quyết định chủ trương đầu tư

04/07/2019 08:00 AM

Công ty ông Lê Hồng Khánh (Lai Châu) đang làm thủ tục cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án khai thác khoáng sản. Ông Khánh hỏi, trong quá trình cấp chứng nhận đầu tư (chủ trương đầu tư) dự án có cần thẩm định, thiết kế cơ sở và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trường hợp dự án khai thác khoáng sản thuộc danh mục dự án quy định tại Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường và phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư thì báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 51 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về thành phần hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản thì quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường là những văn bản trong hồ sơ.

Đồng thời, dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt cũng là thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 1, Điều 51 nêu trên, trong khi đó, thiết kế cơ sở và và thông báo kết quả thẩm định là căn cứ để phê duyệt dự án đầu tư theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn