Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghề may có thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại?

01/07/2019 14:14 PM

Sổ BHXH chỉ ghi chức danh là công nhân may thì chưa đủ căn cứ để tính hưởng các chế độ BHXH thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Ông Phúc Minh ký hợp đồng lao động với công ty, trong đó có thông tin Nghề nghiệp: Thợ may; chức vụ: Công nhân; vị trí công việc: May công nghiệp. Trong sổ BHXH của ông Minh ghi chức danh là công nhân may.

Ông Minh hỏi, về các chế độ BHXH ông có được tính là lao động làm công việc độc hại, nguy hiểm không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo thông tin ông cung cấp, sổ BHXH chỉ ghi chức danh là công nhân may thì chưa đủ căn cứ để tính hưởng các chế độ BHXH thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Trường hợp thực tế nếu ông làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc chức danh nghề, công việc may công nghiệp, có đóng BHXH theo tiền lương của vị trí việc làm (may công nghiệp) mà sổ BHXH chỉ ghi chức danh công nhân may thì ông đề nghị đơn vị sử dụng lao động có văn bản (gửi kèm hồ sơ liên quan) đề nghị cơ quan BHXH xem xét điều chỉnh, ghi đúng chức danh nghề, công việc theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành để hưởng các chế độ BHXH.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn