Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hộ kinh doanh dự thầu, chứng minh năng lực tài chính thế nào?

27/06/2019 15:11 PM

Trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh cá thể và pháp luật liên quan không bắt buộc hộ kinh doanh cá thể phải có báo cáo tài chính thì hộ kinh doanh có thể cung cấp các tài liệu khác được pháp luật thừa nhận để chứng minh năng lực tài chính của mình.

Cơ quan của ông Lê Văn Đồng (Bến Tre) đang xét thầu gói thầu cung cấp thiết bị, trong đó, nhà thầu là cơ sở kinh doanh cá thể có giá dự thầu thấp nhất và đáp ứng cơ bản hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, tuy nhiên, thay vì nộp báo cáo tài chính thì nhà thầu lại nộp bảng xác nhận tài chính hằng năm có xác nhận của cơ quan thuế (vì cơ sở kinh doanh cá thể không có báo cáo tài chính như doanh nghiệp).

Ông Đồng hỏi, bảng xác nhận tài chính hằng năm có xác nhận của cơ quan thuế có thể chấp nhận như báo cáo tài chính được không? Nhà thầu có được xem xét trúng thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa (Mẫu số 04) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu có thể tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại mẫu hồ sơ mời thầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá để quy định cho phù hợp, tránh đưa các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu.

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong những tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu là kết quả hoạt động tài chính.

Theo đó, khi tham dự thầu, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh và có giá trị tài sản ròng năm gần nhất là dương.

Đối với vấn đề của ông Đồng, trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh cá thể và pháp luật liên quan không bắt buộc hộ kinh doanh cá thể phải có báo cáo tài chính thì hộ kinh doanh có thể cung cấp các tài liệu khác được pháp luật thừa nhận để chứng minh năng lực tài chính của mình.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn