Cá nhân có 2 mã số thuế, khai nộp thuế thế nào?

26/06/2019 07:58 AM

Trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế (do sử dụng hai CMND để đăng ký) thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh.

Ông Trần Anh Trung (Quảng Trị) công tác trong ngành lâm nghiệp. Năm 2008, ông được Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cấp mã số thuế cá nhân theo số Chứng minh nhân dân (CMND) do Công an tỉnh Nghệ An cấp.

Năm 2016, khi chuyển hộ khẩu vào tỉnh Quảng Trị, ông được cấp đổi lại số CMND tại đây. Nhưng số CMND mới này có đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho ông tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà khi ông chưa kịp điều chỉnh thông tin tại nơi nộp thuế cũ.

Ông Trung hỏi, trường hợp của ông bây giờ muốn sử dụng số CMND mới để dùng cho mã số thuế cá nhân đã được cấp năm 2008 thì phải làm thế nào?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký thuế;

Theo hướng dẫn tại Công văn số 896/TCT-KK ngày 8/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân có thay đổi số CMND:

“Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp CMND mới và số CMND mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số CMND mới hoặc số định danh cá nhân mới.

Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành”.

Như vậy, trường hợp cá nhân ông Trần Anh Trung có 2 mã số thuế (do sử dụng hai thẻ CMND để đăng ký) thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Ông Trung đến cơ quan thuế nơi đã cấp mã số thuế theo CMND mới (Chi cục Thuế thành phố Đông Hà; Địa chỉ: Số 02 Phạm Văn Đồng, Khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để được hướng dẫn các thủ tục về chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế mới và thay đổi thông tin đăng ký thuế theo đúng quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 58,105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn