Điều kiện về nhân sự khi thành lập phòng khám đa khoa

25/06/2019 09:26 AM

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Sỹ Mỹ (Đồng Nai) đề nghị giải đáp việc áp dụng quy định nhân sự khi xin cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa ngoài công lập.

Theo phản ánh của Công ty TNHH Sỹ Mỹ, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế có quy định:

“Điều 25. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

4. Nhân sự: Số lượng bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sĩ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa. Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám”.

Trong khi đó tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì:

“Điều 26. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa

4. Nhân sự:

a) Số lượng bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sĩ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa”.

Điều 20, 21 Nghị định 155/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 20. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.”

“Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp

5. Điều khoản chuyển tiếp đối với Nghị định số 109/2016/NĐ-CP: Các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc cấp giấy phép hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng theo quy định của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ”.

Công ty TNHH Sỹ Mỹ hỏi, phòng khám đa khoa ngoài công lập vẫn được áp dụng theo quy định của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP về nhân lực có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP: “Nhân sự: Số lượng bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất 50% trên tổng số bác sĩ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa”.

Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP, tại Khoản 7, Điều 11 sửa đổi Điều 25 về điều kiện cấp giấy hoạt động đối với phòng khám đa khoa quy định: “Nhân sự: Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám”.

Khoản 5, Điều 21 Nghị định 155/2018/NĐ-CP, điều khoản chuyển tiếp quy định: “Các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc cấp giấy phép hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực (ngày 12/11/2018) thì áp dụng theo quy định của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ”.

Như vậy, đối với những phòng khám đa khoa đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động trước ngày 12/11/2018 (Nghị định 155/2018/NĐ-CP có hiệu lực) thì áp dụng theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Đối với những phòng khám đa khoa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động từ sau ngày 12/11/2018 thì áp dụng theo quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,697

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn