Tiêu chuẩn về ngoại ngữ là yêu cầu chung đối với viên chức

15/06/2019 09:08 AM

Giáo viên THPT phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng đã được bổ nhiệm, trong đó có tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, cũng là yêu cầu chung đối với các viên chức, không chỉ riêng đối với viên chức ngành giáo dục

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thắm (Cần Thơ), hiện nay giáo viên muốn chuyển lương từ hạng thấp lên cao phải có bằng ngoại ngữ 2 với giáo viên ngoại ngữ, còn giáo viên các môn khác thì phải có bằng ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo khung châu Âu.

Bà Thắm cho rằng việc học ngoại ngữ mà không ứng dụng được trong giảng dạy gây ra rất nhiều lãng phí (tiền, thời gian, công sức) mà không phục vụ được gì cho môn mình dạy.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, bà Thắm đề nghị xem xét sửa đổi quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giảm bớt những quy định không cần thiết để cho giáo viên đỡ áp lực với công việc.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Luật Viên chức năm 2010 quy định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc: “Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó” và “Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó”.

Triển khai thực hiện Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, năm 2015, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập (Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015).

Theo đó, giáo viên THPT phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng đã được bổ nhiệm (trong đó có tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, cũng là yêu cầu chung đối với các viên chức, không chỉ riêng đối với viên chức ngành giáo dục). Trong trường hợp muốn thăng lên hạng cao hơn trong cùng cấp học, giáo viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng đó và phải tham gia kỳ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên được thực hiện khi giáo viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nhu cầu, không bắt buộc với tất cả các giáo viên. Trong trường hợp không có nhu cầu thăng hạng lên hạng cao hơn, giáo viên chỉ cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của hạng hiện giữ và vẫn bảo đảm được hưởng lương và các chế độ, chính sách khác (nếu có) theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,986

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn