Hướng dẫn xếp hạng giáo viên tiểu học

17/05/2019 08:13 AM

Ông Nguyễn Văn Mạnh (Vĩnh Phúc) là giáo viên mới trúng tuyển, có bằng đại học. Ông hỏi, ông được xếp hạng giáo viên thế nào? Có thông tin cho rằng từ 2019 giáo viên tiểu học mới tuyển dụng mặc định là giáo viên hạng 4, hưởng hệ số lương 1,86 bất kể bằng cấp có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Viên chức, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc “làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó” (Điều 31 Luật Viên chức).

Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, làm căn cứ để tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học công lập.

Căn cứ quy định tại Thông tư nêu trên, giáo viên tiểu học được xếp vào 3 hạng (hạng IV, hạng III, hạng II), mỗi hạng có các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn chức danh. Trong đó, trình độ đào tạo chỉ là một trong số các yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học các hạng.

Do đó, nếu giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng (chưa qua thời gian tập sự và giảng dạy) có trình độ đại học nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí khác (tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thời gian giữ hạng,…) của hạng cao hơn, thì ông Nguyễn Văn Mạnh sẽ được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV, hưởng hệ số lương 1,86.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,954

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn