Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm khởi nghiệp

15/05/2019 16:03 PM

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thì thu nhập từ dự án này được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm và miễn thuế tối đa không quá 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

Trước đây, ông Lê Minh Vũ (TPHCM) thành lập Công ty Phần mềm Digital Step để áp dụng kỹ thuật phần mềm vào quản lý bán hàng. Tuy nhiên, sau 2 năm hoạt động Công ty phải đóng cửa vì cơ quan thuế không áp dụng ưu đãi cho công ty phần mềm. Khởi nghiệp đang là vấn đề Chính phủ quan tâm. Theo ông Vũ biết, ưu đãi đầu tiên dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp là ưu đãi về thuế. Việc cơ quan thuế Thủ Đức thông tin là chưa có công ty khởi nghiệp phần mềm nào được miễn giảm thuế là đi ngược với tinh thần hỗ trợ khởi nghiệp.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Vũ đề nghị Chính phủ xem xét, có chỉ đạo rõ về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực phần mềm.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 7 và Khoản 8, Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 13 và Điều 14 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Ưu đãi về thuế suất

1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm đối với:

… b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm:… sản xuất sản phẩm phần mềm…””.

“8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1, Điểm a, Khoản 2, Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thì thu nhập từ dự án này được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm và miễn thuế tối đa không quá 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

Đề nghị Cục Thuế TPHCM làm việc với ông Lê Minh Vũ căn cứ quy định của pháp luật để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn