Có được thanh toán hợp đồng qua tài khoản văn phòng đại diện?

08/05/2019 10:56 AM

Văn phòng đại diện BIOPHARM CHEMICALS CO., LTD tại TPHCM không được thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, do đó, không phát sinh các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để chuyển vào tài khoản thanh toán của Văn phòng đại diện.

Công ty BIOPHARM CHEMICALS Co.,LTD dự kiến trong tương lai sẽ phát sinh hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam, công ty có Văn phòng đại diện tại TPHCM.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, trong hợp đồng ngoại thương với Việt Nam, Công ty có thể sử dụng tài khoản của Văn phòng đại diện BIOPHARM CHEMICALS CO., LTD tại TPHCM mở tại Ngân hàng Bangkok TPHCM để nhận tiền thanh toán, sau đó Văn phòng đại diện chuyển tiền thanh toán nội bộ về tài khoản Công ty BIOPHARM tại Thái Lan được không? Nếu được Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục về việc chuyển tiền thanh toán nội bộ nêu trên.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo Điều 30 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định về nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, không thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 1/8/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép quy định các nội dung thu ngoại tệ trên tài khoản ngoại tệ của người không cư trú là tổ chức, trong đó bao gồm: “Thu ngoại tệ chuyển khoản hoặc nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản đối với các trường hợp được thu ngoại tệ trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam”.

Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-NHNN quy định các nội dung thu bằng đồng Việt Nam trên tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức, trong đó bao gồm: “Thu chuyển khoản từ việc cung ứng hàng hóa, thu nhập từ lương, phụ cấp, thu các loại phí và các nguồn thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam”.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, Văn phòng đại diện của Công ty BIOPHARM không được thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, do đó, không phát sinh các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để chuyển vào tài khoản thanh toán của Văn phòng đại diện của Công ty BIOPHARM.

Ngoài ra, đối với việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, theo quy định về hạn chế sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam, các giao dịch thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ một số trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, Văn phòng đại diện của Công ty BIOPHARM không được sử dụng tài khoản thanh toán của Văn phòng để nhận tiền của các công ty Việt Nam thanh toán theo chỉ định của Công ty BIOPHARM tại Thái Lan.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,763

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn