Điều kiện cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/04/2019 07:52 AM

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

Cuối năm 2016, bà Nguyễn Minh Thành xin xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND xã Phước Hải, huyện Ninh Phước để đăng ký kết hôn. Nhưng do bận công việc nên chưa có thời gian đăng ký, đến nay giấy đã hết hạn (6 tháng).

Bà Thành hỏi, trường hợp của bà có được nộp lại giấy cũ và xin cấp lại giấy xác nhận mới để đăng ký lại theo Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Theo Khoản 6, Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: “Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó”.

Theo đó, trong trường hợp này, để được cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bà Nguyễn Minh Thành phải đến UBND xã Phước Hải, huyện Ninh Phước làm lại thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,057

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn