Giá dự thầu thế nào là hợp lệ?

16/04/2019 09:26 AM

Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Theo phản ánh của ông Trần Hữu Trí (TPHCM), bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, hồ sơ mời thầu được lập theo tư Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

Nhà thầu có đơn dự thầu bằng số là: “3.305.841.000.000”; bằng chữ là “Ba tỷ ba trăm lẻ năm triệu tám trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn”. Giá dự thầu trong bảng tổng hợp giá dự thầu là “3.305.841.000”.

Tổ chuyên gia đánh giá đơn dự thầu của nhà thầu này không hợp lệ theo quy định tại Điểm d, Mục 1.2 Chương III Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, do có giá trị bằng số không phù hợp với giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu.

Ông Trí hỏi, đánh giá tổ chuyên gia về tính hợp lệ của đơn dự thầu nêu trên theo quy định tại Điểm d, Mục 1.2 Chương III Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT là đúng hay sai?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu như sau:

- Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

- Thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật;

- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Đối với vấn đề của ông Trí, việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn