Học phí theo tín chỉ được thu thế nào?

08/04/2019 14:25 PM

Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Con bà Nguyễn Lan Hương học khóa 17 (K17) tại trường Đại học Hà Nội. K17 là khóa đầu tiên của trường Đại học Hà Nội áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên học phí thay đổi rất nhiều so với các khóa trước. Trường Đại học Hà Nội vẫn áp dụng chương trình học 9 tháng/năm (18 tuần/học kỳ), nhưng học phí 4 năm là 75 triệu đồng thay vì 67,5 triệu đồng như trước (vì nhân thành 10 tháng/năm).

Đối với những người có con đang học như bà Hương thì sự thay đổi quá lớn từ việc thu học phí ảnh hưởng rất nhiều tới dự trù tài chính của gia đình. Trên thông báo tuyển sinh năm 2017 học phí là 11,7 triệu đồng/năm và hiện tại là 17,5 triệu đồng/năm.

Bà Hương hỏi, con bà học 9 tháng/năm thì học phí có phải nộp 10 tháng/năm? Mức trần học phí 4 năm của trường Đại học Hà Nội chính xác là 67,5 triệu đồng hay 75 triệu đồng?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 đã quy định: “Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học”.

Như vậy, trường hợp con của bà Nguyễn Lan Hương, học phí thu theo 10 tháng/năm và tổng học phí của cả khóa học (4 năm) tại trường Đại học Hà Nội bằng tổng học phí theo tín chỉ của từng năm học (4 năm), trong đó học phí theo tín chỉ của từng năm học bằng tổng số tín chỉ của năm học đó nhân với mức học phí/1 tín chỉ của năm học tương ứng, nhưng không vượt quá mức thu học phí của cả khóa học nếu thu theo năm học.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn