Doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt dự án đầu tư thế nào?

04/04/2019 09:34 AM

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân Lạng Sơn hỏi, đối với trường hợp doanh nghiệp đã giải thể trước khi chấm dứt hoạt động của dự án thì thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án như thế nào? Quy định tại đâu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trình tự, thủ tục, căn cứ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư và các Điều 41, 42, 43 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định từ Điểm a đến Điểm h, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các Điểm d, đ, e, g và h Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã giải thể trước khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thì sau khi chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định nêu trên, việc thanh lý dự án thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Theo đó, “trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế”.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,719

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn