Cục Thuế TPHCM giải đáp nhiều vướng mắc về quyết toán thuế TNCN

21/03/2019 08:23 AM

Theo Cục Thuế TPHCM, đến 1/4/2019 là hạn cuối cùng cho cá nhân nộp quyết thoán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), trong thời gian hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan Thuế đã giải đáp nhiều vướng mắc xung quanh quyết toán thuế TNCN.

Các cá nhân tham gia chương trình hỗ trợ quyết toán thuế. Ảnh: T.H

Khoản thu nhập nào phải quyết toán?

Theo quy định của pháp luật về thuế có 10 khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Vậy khoản thu nhập nào phải thực hiện quyết toán thuế TNCN. Trường hợp nào tổ chức chi trả thu nhập (TCCTTN) phải quyết toán thuế TNCN? Là vướng mắc các cá nhân thường đặt ra.

Theo đại diện Phòng Thuế TNCN, chỉ có khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm. Còn tổ chức chi trả thu nhập không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Về thời hạn người nộp thuế thực hiện gửi hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018, Cục Thuế TPHCM cho biết, đối với trường hợp phải nộp thêm thời hạn cuối cùng là ngày 1/4/2019. Đối với trường hợp nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế, hồ sơ quyết toán có thể nộp sau ngày 1/4/2019.

Trả lời câu hỏi của nhiều cá nhân “Tất cả cá nhân có thu nhập đều phải quyết toán thuế TNCN đúng không?”, Cục Thuế TPHCM giải đáp, không phải cá nhân nào cũng quyết toán thuế TNCN mà chỉ các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với Cơ quan thuế khi: có số thuế phải nộp thêm khi quyết toán thuế; hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Quyết toán thuế như thế nào?

Một cá nhân đặt câu hỏi, “Từ tháng 5/2018 đến nay, tôi đang làm việc tại công ty và công ty đã khấu trừ thuế TNCN hàng tháng. Tuy nhiên, đến tháng 2/2019, công ty gửi danh sách những người đã làm tròn 1 năm thì viết giấy ủy quyền để công ty thực hiện quyết toán thuế thay. Tôi là đối tượng chưa làm đủ 1 năm, vậy số tiền thuế TNCN mà công ty đã khấu trừ của tôi rồi vậy tôi có phải nộp quyết toán thuế TNCN?”

Giải đáp vướng mắc này, Cục Thuế TPHCM hướng dẫn, trường hợp trong năm 2018 nếu chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty (kể cả trường hợp chưa làm đủ 12 tháng), người lao động có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thay. Trường hợp trong năm 2018, cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên thì phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế, công ty chi trả thu nhập có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân đó.

Trả lời câu hỏi của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế ở đâu, Cục Thuế TPHCM cho biết, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế tại cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

“Người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên từ tháng 3/2018. Trong năm là cá nhân cư trú. Khi quyết toán thì có tính đến các khoản thu nhập của người này từ tháng 1-2 hay không. Khi tính giảm trừ thì tính 10 tháng hay là 12 tháng?"

Trả lời vướng mắc nêu trên, Cục Thuế TPHCM cho biết, theo quy định, trường hợp cá nhân cư trú là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc Hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng). Như vậy, trường hợp người nước ngoài này là cá nhân cư trú thuộc công dân của quốc gia đã ký kết Hiệp định với Việt Nam thì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ tính từ tháng đến Việt Nam (tháng 3) và tính giảm trừ gia cảnh 10 tháng Trường hợp người nước ngoài này là cá nhân cư trú thuộc công dân của quốc gia chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam. Người này phải tổng hợp thu nhập ở nước ngoài trong tháng 1 và tháng 2 vào toàn bộ thu nhập ở Việt Nam để quyết toán và tính giảm trừ 12 tháng.

Cá nhân thuộc diện quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế thì phải chuẩn bị hồ sơ gì? Cục thuế TPHCM hướng dẫn, cá nhân khi quyết toán phải chuẩn bị các tài liệu gồm:

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTTTNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính);

Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có) (bản chụp), cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó;

Các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Lê Thu

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,510

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn