Sao y giấy tờ có tiếng nước ngoài do Việt Nam cấp chỉ cần đến UBND cấp xã

07/03/2019 11:20 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 1352/HTQTCT-CT ngày 10/3/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Bản sao

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực như nhau, không phân biệt ngôn ngữ của giấy tờ văn bản quy định tại Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Như vậy, giấy tờ cho dù có tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Trung, Nhật…) nhưng do cơ quan Việt Nam cấp thì khi sao y các giấy tờ này người dân chỉ cần đến UBND cấp xã.

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực

1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

...

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

...

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,360

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn